Ocenění

Certificate

SCIENCE FRIENDLY COMPANY

Certificate SFC

Certifikát Vědě přívětivá firma.

Certifikát TOP CZECH QUALITY

 

Vážený pane Langere,

na základě doporučení účastníků certifikace a obecného posouzení komplexní úrovně kvality Vám oznamujeme, že Vaše společnost Langer marketing byla vedením certifikace TCQ/TEQ nominována na pozici kandidáta certifikátu TOP CZECH QUALITY/ TOP EUROPE QUALITY, jelikož splňujete zadaná kritéria.

Současně Vám byl stanoven koeficient kvality vyšší než Q6, který je podmínkou účasti v certifikačním procesu a předpokladem pro propůjčení ocenění Držitel TCQ 1.stupně.

Prestižní certifikát, koeficient kvality a nejvyšší ocenění předáváme na základě našeho odborného hodnocení a dle metodiky dvakrát ročně na Kongresech TOP CZECH QUALITY.

Jedná se o zastřešující celoevropský certifikační proces a celostátní podnikatelskou soutěž bez ohledu na obor a velikost společností.

Do certifikace a soutěže může společnost vstoupit pouze formou nominace, nikoliv přihlášením.

Nominace

Nominace

 

S pozdravem

za organizátora NPMF ČR, k.s.

Mgr. Zdeněk Pospíšil

Generální ředitel

 

Datum 6. dubna 2011

Celostátní certifikace a podnikatelská soutěž TOP CZECH QUALITY / TOP EUROPE QUALITY

 

Permanent link to this article: https://www.langermarketing.eu/oceneni

Nezávislá komplexní marketingová společnost Langer marketing s.r.o. se již od svého vzniku v roce 2005 zaměřuje a také nabízí klientům komplexní marketingové řešení šité na míru v oblastech výzkumu trhu a výzkumu veřejného mínění, konzultační a poradenskou činnost, retail monitoringu, promoakce a merchandising. Specializujeme se na Mystery shopping - hodnocení kvality zákaznického servisu, Competitive Intelligence - konkurenční zpravodajství, školení, koučink a vzdělávání zaměstnanců a další služby v oblasti lidských zdrojů, nejen optimalizace v oblasti vztahů se zákazníky, ale i vztahů na pracovišti. Langer marketing s.r.o. dodržuje etické principy a metodická pravidla sdružení ESOMAR, SIMAR, MSPA a SCIP, stejně jako interní směrnice pro mystery shopping a výzkum trhu a veřejného mínění. Pro Mystery shopping a výzkum trhu a veřejného mínění máme vypracovaný speciální kodex Mystery shoppera a tazatele.