Služby

MYSTERY SHOPPING

Mystery shopping napomáhá odstranit profesionální slepotu, neosobní přístup a neochotu zaměstnanců.

COMPETITIVE INTELLIGENCE

Systematický a etický proces shromažďování, analyzování a využívání externích informací, které mohou ovlivňovat záměry subjektu, jeho rozhodnutí a fungování.

INOVATIVNÍ MARKETING

OPTIMALIZACE PROVOZU UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Komplexní analýza jednotlivých částí provozů, organizační struktury, dílčích odpovědností, nastavení jednotlivých systémů a norem činností, užívaných prostředků a spotřebního materiálu, standardů  služeb, vybraných klíčových specifik a nabídky služeb.

OPTIMALIZACE PROVOZU STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENI

Kvalifikovaný audit současného stavu Vaší restaurace, baru, rychlého stravování, občerstvení nebo jiné provozovny stravování, nastavení optimálních procesů a forem prodeje a prezentace. Zefektivnění  podpory provozu.

STAFF TEAM SHOPPING

MERCHANDISING

MONITORING CEN

OPTIMALIZACE PRODEJE

ONLINE VÝZKUMY

VÝZKUM TRHU A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ

OMNIBUS

SBĚR DAT FACE TO FACE

BRAND SCANNER

TRÉNINK PRODEJCŮ

TRÉNINK OBSLUH ZÁKAZNÍKŮ

MARKETINGOVÉ PORADENSTVÍ

Permanent link to this article: https://www.langermarketing.eu/sluzby

Nezávislá komplexní marketingová společnost Langer marketing s.r.o. se již od svého vzniku v roce 2005 zaměřuje a také nabízí klientům komplexní marketingové řešení šité na míru v oblastech výzkumu trhu a výzkumu veřejného mínění, konzultační a poradenskou činnost, retail monitoringu, promoakce a merchandising. Specializujeme se na Mystery shopping - hodnocení kvality zákaznického servisu, Competitive Intelligence - konkurenční zpravodajství, školení, koučink a vzdělávání zaměstnanců a další služby v oblasti lidských zdrojů, nejen optimalizace v oblasti vztahů se zákazníky, ale i vztahů na pracovišti. Langer marketing s.r.o. dodržuje etické principy a metodická pravidla sdružení ESOMAR, SIMAR, MSPA a SCIP, stejně jako interní směrnice pro mystery shopping a výzkum trhu a veřejného mínění. Pro Mystery shopping a výzkum trhu a veřejného mínění máme vypracovaný speciální kodex Mystery shoppera a tazatele.